Vodimo brigu o Vama

  • Plaćajte račune od pričuve bez naknade u bilo kojoj poslovnici KentBank d.d. u RH
  • Gradimo mrežu partnera, samo za Vas
  • Omogućili smo Vam uvid u račune, stanje zgrade; važnije dokumente i još dosta toga bez da trebate slati zamolbe i čekati ili negdje hodati…samo jednim klikom kad god to Vi poželite…
  • Dostupnost 24/7